Certifikace CE EN 1621-2.

 
 
 
 
Certifikace chráničů páteře dle normy CE EN 1621-2.
 
Testování se provádí tak, že se z výšky 1 metr pustí 5kg závaží, které dopadne na páteřák s energií 50 joulů. 
 
Chránič zařazený do první úrovně ochrany, nesmí propustit sílu vyšší než 18 kN.
 
Chránič zařazený do druhé úrovně ochrany, nesmí propustit sílu vyšší než 9 kN. Tato úroveň 
současně povoluje o 50 % menší přenos síly do žeber a páteře oproti úrovni první.